Clubactiviteiten

Home
Clubactiviteiten

Tijdens de clubactiviteiten die Stichting Meridiaan organiseert, ligt de nadruk op het stimuleren en ontdekken van eventuele verborgen of sluimerende talenten. Ambitieuze leerlingen in de leeftijd van 9 tot 13 treffen elkaar om zich samen spelenderwijs te ontwikkelen in de breedte. Op speelse wijze wordt de wetenschappelijke nieuwsgierigheid geprikkeld en affiniteit gekweekt voor techniek, kunst en cultuur.

Door het geven van een impuls richting bètavakken, proberen we leerlingen te inspireren, hen perspectieven te bieden voor de toekomst en hen bewust te maken van hun omgeving. Gedurende het gehele seizoen zijn er bijeenkomsten en kleine projecten en excursies naar bijvoorbeeld musea, wetenschappelijke instellingen en diverse evenementen.

In het kort staan de volgende doelen bij het organiseren van de diverse activiteiten centraal:

  1. het stimuleren van bijzondere ambities;
  2. het aanboren van individuele talenten en competenties;
  3. het werken aan bewustwording van thema’s als duurzame energie,
    klimaat en milieu, maar ook sociaal-maatschappelijke onderwerpen
    zoals wereldburgerschap.
Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Meridiaan