Educatieve diensten

Home
Educatieve diensten

Stichting Meridiaan vervult een belangrijke functie binnen de samenleving – wij geven jongeren namelijk de kans zich optimaal te ontwikkelen. Het verbeteren van schoolprestaties, het terugdringen van schooluitval en het aanboren van talent staan  centraal.  Hierbij richt de stichting zich op de jongste generaties. Zo begeleiden wij basisschoolkinderen en organiseren wij diverse activiteiten voor jongeren uit het voortgezet onderwijs. Wij verzorgen individuele bijles in en huiswerkbegeleiding in groepsverband voor leerlingen uit Amersfoort en omliggende regio’s.

Voor huiswerkbegeleiding in groepsverband geldt altijd dat wij ernaar streven de groepen zo klein mogelijk te houden. Zodoende kunnen leerlingen van elkaar leren, maar blijft ruimte voor voldoende individuele aandacht gegarandeerd.

Maar Stichting Meridiaan is meer dan een huiswerkinstituut alleen. Ook wanneer leerlingen uit Amersfoort en omgeving zich aanmelden voor huiswerkbegeleiding, kijken wij naar meer dan alleen de schoolprestaties en leervaardigheden. Wij kijken goed naar de achtergrond van onze deelnemers zodat wij achterliggende problematiek kunnen aanpakken en de kinderen een bredere vorm van begeleiding kunnen bieden dan bijles alleen. Het kind met al zijn talenten staat centraal.

Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Meridiaan