Basisonderwijs

Home
Educatieve diensten
Basisonderwijs

De vroege jeugd is een cruciale fase in de vorming van een individu. Talenten kunnen pas echt optimaal worden ontwikkeld wanneer zij op jonge leeftijd ontdekt en gecultiveerd worden. Wanneer een kind op jonge leeftijd een achterstand oploopt in de ontwikkeling –op intellectueel of emotioneel vlak – wordt deze namelijk maar moeilijk ingehaald op latere leeftijd. Daarom is het van belang jonge kinderen zo goed mogelijk te stimuleren tijdens hun leerproces op de basisschool en de overgang naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit laatste is van belang om het leerproces van continuïteit te voorzien en vroegtijdige schooluitval en onderprestatie te voorkomen.

Stichting Meridiaan wil jonge kinderen die basisonderwijs genieten in Amersfoort begeleiden bij hun schoolloopbaan door middel van bijles – zowel 1-op-1 als in kleine groepjes – en door middel van huiswerkbegeleiding. Wij bieden verschillende trajecten die aansluiten op de wensen van het kind, de ouders en de onderwijsinstelling.

Onze vrijwilligers zijn mensen uit het onderwijs die jonge kinderen een extra steuntje in de rug kunnen geven bij de vakken waarmee zij moeite hebben. Maar zij zetten zich in voor meer dan alleen betere resultaten op school. Er wordt goed gekeken naar het kind en waar nodig wordt steun geboden op sociaal niveau en op emotioneel gebied.

Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Meridiaan