1-op-1 Bijles

Home
Educatieve diensten
Basisonderwijs
1-op-1 Bijles

Stichting Meridiaan biedt onderwijsondersteuning op maat, afgestemd op het individuele kind. Hoewel onze begeleiders zich tijdens de groeplessen ook zoveel mogelijk concentreren op individuele kinderen, kan het zijn dat uw kind meer persoonlijke aandacht nodig heeft. Daarom bieden wij aan kinderen in de omgeving van Amersfoort de mogelijkheid tot 1-op-1 bijles en individuele mentorbegeleiding.

Tijdens privélessen worden leerlingen 1-op-1 vertrouwd gemaakt met vakken waar zij moeite mee hebben. Maar mentorbegeleiding kan meer betekenen dan alleen huiswerkbegeleiding: er is tevens ruimte voor persoonlijke of relationele kwesties. Denk hierbij aan problemen in de thuissituatie, een gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst of moeite met het kiezen van het juiste schooltraject.

Een deelnemers krijgt een eigen mentor toegewezen die de schakel zal vormen tussen het kind, zijn of haar ouders en de school. Door deze brede, persoonlijke aanpak kunnen mentoren eventuele belemmeringen bij leerlingen tijdig signaleren en samen met de omgeving van het kind een adequate oplossing zoeken.

Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Meridiaan