Cito en Entrée trainingen

Home
Educatieve diensten
Basisonderwijs
Cito en Entrée trainingen

De meeste basisschoolleerlingen hebben maar weinig ervaring met de wijze van toetsing tijdens de Cito-toets  of de Entreetoets. Dit gebrek aan ervaring kan leiden tot onderprestatie. Zonde!

Gedegen voorbereiding geeft zelfvertrouwen en legt de sterke en minder sterke kanten van de betreffende leerling bloot. Dit maakt het mogelijk een doelgerichte aanpak te formuleren om de leerling te motiveren en de uiteindelijke toetsprestaties te verbeteren. Zo leert het kind presteren op zijn eigen niveau en krijgt hij in zijn schoolloopbaan de kans zich zo ver mogelijk te ontwikkelen.

Een combinatie van individuele aandacht en lessen in groepsverband versterken het vertrouwen en maken de jonge deelnemers zodoende meer toetsbestendig. Stichting Meridiaan verzorgt trainingen voor de Cito-toets en de Entreetoets in Amersfoort voor groepjes van 8 leerlingen. Dit aantal maakt dat leerlingen zowel van elkaar kunnen leren als voldoende individuele aandacht ontvangen; wat ons betreft een perfecte combinatie.

Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Meridiaan