Op weg naar het VO

Home
Educatieve diensten
Basisonderwijs
Op weg naar het VO

De Cito-toets is achter de rug. Nu op weg naar het voortgezet onderwijs! Op de middelbare school wordt heel anders les gegeven dan op de basisschool. Het tempo ligt hoger en de criteria zijn strenger. Leerlingen die niet goed meekomen, worden al snel naar een lager niveau gestuurd. Dit is zonde en vaak volstrekt onnodig.

Veel leerlingen zouden beter kunnen presteren als ze goed voorbereid en zonder achterstand beginnen aan de middelbare school. Stichting Meridiaan heeft daarom voor kinderen uit Amersfoort die de basisschool gaan verlaten een traject opgezet om goed uitgerust en voorzien van alle belangrijke ‘tips and tricks’ aan het voortgezet onderwijs te beginnen.

Het traject start direct na de Cito-toets en bestaat uit wekelijks 4 uur bijles in groepjes van maximaal 8 leerlingen. Tijdens deze bijlessen wordt vooral aandacht besteed aan Nederlands, Engels en Wiskunde. Daarnaast krijgen de leerlingen praktische tips mee voor het voortgezet onderwijs en wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan algemene studievaardigheden.

Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Meridiaan