Weekendschool

Home
Educatieve diensten
Basisonderwijs
Weekendschool

Om de overgang naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen geeft Stichting Meridiaan basisschoolleerlingen uit Amersfoort en omgeving uit groep 4 tot en met 8 een extra zetje in de rug. Zij kunnen in onze weekendschool terecht voor bijles in kleine groepjes.

Tijdens de lessen ligt de nadruk op Nederlands. Zo krijgen de leerlingen een les begrijpend lezen, een les spelling en grammatica en wordt er aandacht besteed aan algemene studievaardigheden. Daarnaast krijgen de deelnemers rekenles en sluit men af met een compacte les ‘Mens en Maatschappij’.

Bij de les ‘Mens en Maatschappij’ komen verschillende maatschappelijk relevante onderwerpen aan bod – van pesten en voor jezelf op durven komen tot en met de Kinderboekenweek. Hiermee dragen onze vrijwilligers hun steentje bij aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de jonge deelnemers.

De groepjes waarin leerlingen uit Amersfoort bijles krijgen op de weekendschool zijn nooit groter dan 8 kinderen.  De begeleiders kunnen zo veel aandacht besteden aan de individuele leerlingen tegelijk met de hele groep. Dit maakt dat de leerlingen zich snel met elkaar verbonden kunnen voelen wat bij veel leerlingen ten goede komt aan hun zelfvertrouwen met als gevolg een sterkere motivatie tot presteren. Dit vergroten van het zelfvertrouwen van individuele leerlingen is dan ook de kern van onze weekendschool.

Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Meridiaan