Voortgezet onderwijs

Home
Educatieve diensten
Voortgezet onderwijs

De periode die jongeren doorbrengen op het voortgezet onderwijs is cruciaal voor de ontwikkeling tot volwassene. Niet alleen is de inhoudelijke kennis die men opdoet in deze fase van het leven van belang voor een eventuele studiekeuze en verdere loopbaan, ook op sociaal en emotioneel gebied gebeurt er heel veel. Kinderen op de middelbare school krijgen veel voor hun kiezen: bergen met huiswerk, opspelende hormonen en veel meer eigen verantwoordelijkheid.

Het is niet gek dat het in deze periode soms even te veel wordt. Zoiets ogenschijnlijk eenvoudigs als adequate huiswerkbegeleiding kan dan een enorm verschil maken. Stichting Meridiaan wil dit verschil maken voor leerlingen van het voortgezet onderwijs uit Amersfoort en omgeving. Wij verzorgen huiswerkbegeleiding in kleine groepjes van maximaal 5 leerlingen maar verzorgen ook 1-op-1 bijles.

Vaak zijn tegenvallende schoolprestaties niet aan één oorzaak te wijten maar spelen er meerdere factoren een rol zoals een gebrek aan zelfvertrouwen, een onrustige thuissituatie of een gebrek aan algemene studievaardigheden. Omdat de begeleiders van Stichting Meridiaan oog hebben voor deze achtergrondsituaties, wordt voor ieder kind gezocht naar een brede aanpak. Bovendien zijn betere schoolprestaties geen doel op zich: centraal staat namelijk het cultiveren van een goede, brede, algemene ontwikkeling van het kind.

Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Meridiaan