Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Stichting Meridiaan is erkend als ANBI. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.  Als gevolg hiervan publiceert Stichting Meridiaan de volgende document hieronder.

ANBI Stichting Meridiaan.pdf

Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Meridiaan