Doelstelling

Home
Over Meridiaan
Doelstelling

Om de jongste generatie Amersfoorters de kans te kunnen bieden zich optimaal te ontwikkelen ten behoeve van zichzelf én met het oog op het creëren van een gezonde samenleving, richt Stichting Meridiaan haar pijlen op drie hoofdzaken:

  • Kennis ontwikkeling
  • Culturele ontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Door diverse activiteiten te organiseren, geven wij een hele concrete invulling aan onze missie en onze visie.

Kennis ontwikkeling: De ondersteuning van de algemene ontwikkeling van kinderen is tweeledig. Allereerst wordt er via begeleiding vanuit de eigen gemeenschap van onze leerlingen een milieu gecreëerd waarin zij zich optimaal kunnen ontplooien. De voorbeeldfunctie die onze vrijwilligers voor onze deelnemers vormen, is hierbij cruciaal.

Vanuit deze leeromgeving vormt het toezicht op de onderwijsprestaties van onze jonge deelnemers de tweede pijler. Hierbij vinden wij het belangrijk continu in gesprek te blijven over de schoolprestaties met de leerlingen zelf, hun ouders en de betreffende onderwijsinstelling. De basisaanpak richt zich op aandacht voor de cognitieve ontwikkelingen van de leerling met nadruk op het bevorderen van de zelfredzaamheid en het versterken van studievaardigheden.

Culturele ontwikkeling: Bij Stichting Meridiaan wordt naast de algemene ontwikkeling ook veel aandacht geschonken aan moraliteit, sociale vaardigheden, (universele) waarden en normen en het respecteren van wetten. Deugdelijkheid, tolerantie en solidariteit vormen immers  de belangrijkste voorwaarden voor cohesie binnen een samenleving.

Stichting Meridiaan omarmt de culturele diversiteit en verscheidenheid aan (culturele) identiteiten in Amersfoort en ziet deze verscheidenheid als een bron van creativiteit en innovatie. Daarom biedt de stichting veel ruimte aan deze diversiteit en maken wij deze onderwerp van gesprek en discussie.

Sociaal-emotionele ontwikkeling:  Aansluitend biedt Stichting Meridiaan ondersteuning aan jongeren en hun ouders wanneer zij zich om wat voor redenen dan ook minder kans makkelijk bewegen binnen onze samenleving. Door middel van gastlessen die verzorgd worden door prominenten uit de samenleving en het organiseren van themadagen en tripjes verbreden de jongeren hun horizon en raken ze geïnspireerd om hun talenten te ontwikkelen en deel te hebben aan onze maatschappij.

Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Meridiaan