Missie

Home
Over Meridiaan
Missie

Stichting Meridiaan wil een bijdrage leveren aan de Amersfoortse samenleving en heeft daarbij een maatschappij voor ogen  waarin burgers niet langs elkaar heen, maar in goede harmonie samenleven. In het kader hiervan ziet Stichting Meridiaan onderwijs als de sleutel tot een samenleving waarin tolerantie, betrokkenheid en solidariteit centraal staan.

Wij staan met het oog op een solidaire samenleving voor het bevorderen van de brede algemene ontwikkeling van jongeren. Door te investeren in onze jongeren, investeren wij tevens in de toekomst van Amersfoort.

Investering in de mens is een duurzame investering. Voor Stichting Meridiaan staat voorop dat investeren in de mens betekent dat zowel wordt voorzien in behoeften op intellectueel gebied als op het emotionele vlak. Alleen op deze wijze kan een individu zich maximaal ontplooien en zijn talenten ten volle (leren) benutten. Uiteraard begint dit proces op jonge leeftijd. Deze brede persoonlijke ontwikkeling wordt bereikt door middel van onderwijs, kunst, cultuur, sport en begeleiding. Dit zijn dan ook de fundamenten waarop Stichting Meridiaan bouwt.

Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Meridiaan