Visie

Home
Over Meridiaan
Visie

Stichting Meridiaan streeft er naar een afspiegeling te vormen van de samenleving waarin de stichting functioneert. Amersfoort is in toenemende mate een complexe en dynamische samenleving. Stichting Meridiaan richt zich daarom op de brede algemene ontwikkeling van kinderen met als doel hen de kans te geven succesvol te participeren in onze moderne en continue veranderende samenleving.

Wij willen de jeugd handvatten bieden die nodig zijn zichzelf goed te ontwikkelen op persoonlijk vlak en die hen bovendien helpen actief te participeren in de maatschappij waarin zij opgroeien. Zo willen wij de jongste generatie in Amersfoort steunen om het maximale uit zichzelf én uit hun samenleving te kunnen halen. En zo willen wij Amersfoort steunen: door het talent van de jongste generatie aan te boren, investeren wij in de toekomst van ons allemaal.

Stichting Meridiaan wil de samenleving in het klein zijn. En in deze samenleving in het klein gaat het ons om:

  • het ontwikkelen van een eigen identiteit;
  • het vergroten van zelfvertrouwen;
  • het stimuleren van de persoonlijke & sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • het bijbrengen van kennis, competenties & vaardigheden.
Copyright © 2006 - 2014 | Alle rechten voorbehouden Stichting Meridiaan